Türkçe    English     Deutsch    

Untitled Document

Gerekli Linkler:

Türkiye Büyük Millet Meclisi:
   http://www.tbmm.gov.tr
Resmi Gazete:
   http://rega.basbakanlik.gov.tr
Anayasa Mahkemesi:
   http://www.anayasa.gov.tr
Yargıtay:
   http://www.yargitay.gov.tr
Danıştay:
   http://www.danistay.gov.tr 
Adalet Bakanlığı:
   http://www.adalet.gov.tr
Sayıştay:
   http://www.sayistay.gov.tr
Merkez Bankası:
   http://www.tcmb.gov.tr
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu:
   http://www.bddk.org.tr 
Sermaye Piyasası Kurumu:
   http://www.spk.gov.tr
Rekabet Kurumu:
   http://www.rekabet.gov.tr
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu:
   http://www.epdk.gov.tr
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu:
   http://www.tk.gov.tr
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu:
   http://www.rtuk.org.tr
Avrupa Topluluğu:
   http://www.europa.eu
Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi:
   http://www.eur-lex.europa.eu
Avrupa Topluluğu İnsan Hakları Mahkemesi:
   http://www.echr.coe.int
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı:
   http://www.curia.europa.eu
Alman Federal Meclisi:
   http://www.bundestag.de
Almanya Resmi Gazetesi:
   http://www.bundesgesetzblatt.de
Alman Anayasa Mahkemesi:
   http://www.bundesverfassungsgericht.de
Alman Federal Mahkemesi:
   http://www.bundesgerichtshof.de
Alman Sayıştayı:
   http://www.rechnungshof.de
Avusturya Resmi Gazetesi:
   http://ris1.bka.gv.at/authentic/index.aspx
Avusturya Yüksek Mahkemesi:
   http://www.ogh.gv.at
Avusturya Anayasa Mahkemesi:
   http://www.vfgh.gv.at
Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi:
   http://www.vwgh.gv.at
Avusturya Sayıştayı:
   http://www.rechnungshof.gv.at
İsviçre Federal Meclisi:
   http://www.parlament.ch
İsviçre Resmi Gazetesi:
   http://www.admin.ch/ch/d/ff/index.html
İsviçre Federal Mahkemesi:
   http://www.bger.ch
İsviçre Federal Ceza Mahkemesi:
   http://www.bstger.ch
İsviçre Federal İdare Mahkemesi:
   http://www.bundesverwaltungsgericht.ch

 

 

 

Copyright © 2007 Develioglu & Dağ Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.