Türkçe    English     Deutsch    

Untitled Document

Dava Ve İcra Ve İflas Takibi

Büromuz müvekkiller nam ve hesabına her derece yargı mercileri veya iç hukuka veya uluslararası hukuka göre oluşturulmuş veya iç hukukta veya uluslararası hukukta geçerli olan tahkim kurallarının uygulandığı hakem heyetleri nezdinde her tür davanın açılmasında veya müvekkillere karşı her derece yargı mercileri veya hakem heyetleri nezdinde açılmış olan her tür davanın savunulmasında, müvekkiller nam ve hesabına her derece yargı mercileri nezdinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları alınmasında veya müvekkillere karşı her derece yargı mercileri nezdinde alınmış bulunan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına itiraz olunmasında, yurt dışındaki yargı mercilerinden alınmış ve kesinleşmiş kararların Türkiye’de yargı mercileri nezdinde tanınması veya tenfiz olunmasında, müvekkiller nam ve hesabına icra ve iflas memurlukları nezdinde her tür icra ve iflas takibinin yapılmasında veya müvekkillere karşı icra ve iflas memurlukları nezdinde yapılmış olan her tür icra ve iflas takibine karşı itiraz olunmasında, müvekkiller nam ve hesabına ticaret mahkemeleri nezdinde iflas davasının açılmasında veya müvekkillere karşı ticaret mahkemeleri nezdinde açılmış olan iflas davasının savunulmasında, müvekkiller nam ve hesabına ticaret mahkemeleri nezdinde iflas erteleme talebinde bulunulmasında, müvekkiller nam ve hesabına icra mahkemeleri nezdinde konkordato talebinde bulunulmasında, müvekkiller nam ve hesabına ticaret mahkemeleri nezdinde uzlaşma yoluyla yeniden yapılanma talebinde bulunulmasında yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Copyright © 2007 Develioglu & Dağ Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.