Türkçe    English     Deutsch    

Untitled Document

Av.Dr.Üner Dağ'ın Bilimsel Yayınları:

• Banka Kartlarının ve Kredi Kartlarının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk
  Dijital Dünyada Suç Ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul 15.12.2006, Sahife 141-160
• Çekle İlgili Son Düzenlemeler
  Para Haftalık Ekonomi-Haber Dergisi, Sayı: 2002/06 (388), Sahife 50
• Ticaret Borsaları
  Prof.Dr.Ömer Teoman’a 55’nci Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, Sahife 255-321
• Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde Genel Kurula İştirakin ve Oy Hakkını Kullanmanın Bir Şartı Olarak Tevdi Mükellefiyeti
  Prof.Dr.Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, Sahife 90-118
• Anonim Şirketlerde Katılma Hakkının Devri Sorunu Ve Bu Hakkı Devralan Şahsın Şirket Karşısındaki Hukuki Durumu
  Prof.Dr.Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, Sahife 53-75
• Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması
  İstanbul 1994
• Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması
  Doktora Tezi, İstanbul 1992
• Ortakların Pay Defterini Tetkik Etme Hakkını Haiz Bulunup Bulunmadıkları Sorunu
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 36, Sayı 12 (Aralık 1989), Sahife 487-492
• Pay Defterinin Niteliği Ve Anonim Ortaklığın Pay Sahiplerine İlişkin Diğer Kayıtları
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 36, Sayı 4 (Nisan 1989), Sahife 152-157
• Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinde Pay Defterinde Kayıtlı Bulunmayan Yeni Malikin Hukuki Durumu
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 34, Sayı 5 (Ağustos 1987), Sahife 179-187
• Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi II
  Tüketici Dergisi, Cilt I, Sayı 4 (Nisan 1986), Sahife 3-4
•  Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi I
  Tüketici Dergisi, Cilt I, Sayı 3 (Mart 1986), Sahife 25-27
• Türk Hukukunda Kabul Kredisi
  İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 59, Sayı 10-11-12 (Ekim-Kasım-Aralık 1985), Sahife 901-927
• Kabul Kredisi
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 32, Sayı 6 (Eylül 1985), Sahife 210-227
• Gayrinakdi Kredilerin Bir Türü Olarak Kabul Kredisi
  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1984
• Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi II
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 30, Sayı 12 (Mart 1984), Sahife 474-490
• Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi I
  İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 30, Sayı 11 (Şubat 1984), Sahife 426-445
• Senetlerin Üçüncü Şahıslara Karşı İspat Kuvveti
  Seminer Çalışması, İstanbul 1980

 

Copyright © 2007 Develioglu & Dağ Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.